Hệ thống KPIs Sản xuất - Chất lượng

0 Lượt xem
Bộ tài liệu quản lý tài chính

Đối với doanh nghiệp, việc xác định, xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng nhận thấy một số chỉ tiêu KPI cho bộ phận sản xuất mà các doanh nghiệp thường áp dụng như doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm, tỷ lệ khách hàng trung thành,… Thông thường thiết lập KPI cho bộ phận sản xuất nhằm áp dụng để đo lường, đánh giá một phần kết quả công việc của bộ phận, nhân viên.

pngtree-conveyor-belt-production-line-fund-for-the-industry-image-309230

 

1. KPI sản phẩm lỗi
1. Tỷ lệ phải làm lại – rework
– Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu.
– Tỷ lệ này phản ảnh thời gian mất mát của công ty do công nhân phải làm lại sản phẩm, công đoạn.

Các loại tỷ lệ làm lại:

a. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ phận.

– Tỷ lệ này phản ảnh tay nghề của công nhân hay mức độ cẩn thận của từng công nhân.

– Có những công nhân năng suất rất cao nhưng tỷ lệ làm lại cũng rất cao.

b. Tỷ lệ làm lại của cả một bộ phận:

– sử dụng tỷ lệ này để biết mức độ hàng phải làm lại và khả năng quản lý của trưởnmg bộ phận đó.

c. Tỷ lệ làm lại của các bộ phận so sánh với nhau.

– Tỷ lệ này so sánh tỷ lệ làm lại giữa các bộ phận, bạn không phải so sánh về mặt giá trị mà bạn chỉ cần so sánh về mặt số lượng.

d. Tỷ lệ làm lại của toàn công ty.

e. Số tiền bị mất do phải làm lại.

– Thời gian mất mát do phải làm lại sản phẩm bao gồm thời gian đã làm sản phẩm + thời gian phải làm + thời gian chuẩn bị – thời gian chuẩn.

– Bạn nhân thời gian với năng suất * đơn giá để ra hao phí về mặt giá trị tiền. Bạn có thể so sánh giữa các cá nhân và bộ phận với nhau.

2. Tỷ lệ hàng hư
Tỷ lệ hàng hư là toàn bộ các sản phẩm bị hư do bộ phận hoặc cá nhân đó làm ra.

a> Tỷ lệ hàng hư cá nhân

– Tỷ lệ hàng hư của cá nhân có thể tính theo công đoạn hay sản phẩm.

– Bạn nên có một chính sách thưởng/phạt để khuyến khích giảm và phạt tăng đối với tỷ lệ này.

– Ví dụ: bạn tính từng tỷ lệ bạn sẽ có mức thưởng tương ứng với số tiền bạn thu được do giảm tỷ lệ hàng hư. Công ty bạn tỷ lệ hàng hư là 3 %, vậy nếu 2 % thì nhân viên được 1 % * số lượng hàng * đơn giá * tỷ lệ thưởng (ví dụ là 15 %). Tất nhiên, bạn cần đưa ra một con số đủ hấp dẫn công nhân.

b> Tỷ lệ hàng hư bộ phận

– Bằng tổng số lượng hư/ tổng số lượng sản phẩm / order.

– Bạn có thể tạo chính sách thưởng phạt như phần 2.b.

 

2. KPI – Quản lý nguyên vật liệu
1. Định mức sử dụng nguyên vật liệu
– Định mức sử dụng NVL là số lượng NVL được sử dụng trong một sản phẩm.

– Lập định mức giúp bạn quản lý định giá được sản phẩm, tiết kiệm NVL.

2. Tỷ lệ tiêu hao NVL cho phép:
– Tỷ lệ tiêu hao là tỷ lệ % hao hụt cho phép của NVL trong một đơn hàng

– Tỷ lệ này thường là 3 – 5 % tuỳ loại đơn hàng.

3. Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao:
– Công thức: = số lượng tiêu hao thực tế ngoài định mức tỷ lệ tiêu hao cho phép

– Tỷ lệ này đo lường bằng tỷ lệ 100 %. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã tiêu tốt càng nhiều NVL ngoài định mức.

– Tỷ lệ này giúp bạn xác định mức tiêu hao trung bình của NVL từ đó có quyết định tỷ lệ phù hợp cho các đơn hàng sắp tới.

4. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi NVL:
– Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do tính chất NVL đó, đo bằng số lượng và giá trị bằng tiền.

– Tỷ lệ này giúp bạn đánh giá được chất lượng hàng của nhà cung cấp.

5. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi của công nhân:
– Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do lỗi của công nhân, đo bằng số lượng và giá trị bằng tiền.

– Nếu biết được nguyên nhân này, bạn cần xem xét cách thao tác, vận hành của công nhân.

6. Các lỗi khác:
– Do bảo quản không tốt

– Do dính dầu máy…

7. Nguyên tắc:
– Tiết kiệm chi phí NVL giúp bạn giảm giá thành sản xuất.

– Đối với các đơn vị gia công sử dụng NVL của khách hàng thì tiết kiệm NVL mang lại cho nhà máy một nguồn thu không nhỏ.

 

3. KPI quản lý đơn hàng
1. Giá trị order tối thiểu:
– Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra.

– Kiểm tra thường xuyên tỷ lệ này hàng tháng, bạn biết rằng các trường hợp order có số lượng dưới mức yêu cầu và bộ phận ký order phải giải trình.

2. Giá trị trung bình của các order
– Bằng tổng giá trị / tổng số order

– Chỉ số này cho biết một các khách hàng có số lượng order lớn hơn hay nhỏ hơn số lượng order trung bình.

3. Doanh số/khách hàng
– Chỉ tiêu này xác định xem khách hàng nào chiếm nhiều doanh số nhất.

– Bạn có thể xem xét 20 % số khách hàng chiếm 80 % doanh số của bạn, và bạn cần tập trung nỗ lực chăm sóc khách hàng vào các đối tượng này.

4. Tỷ lệ lợi nhuận/ từng order
– Xem xét được chỉ tiêu này, cho bạn biết bạn đã sử dụng các loại chi phí nào, chi phí nào đã có khả năng cải tiến được, trách nhiệm của các bộ phận.

5. Tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng:
– Tổng hợp tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng bằng cách cộng tỷ lệ các order.

– Chỉ tiêu này cho biết khách hàng nào đang tạo nhiều lợi nhuận nhất cho bạn.

– Chỉ tiêu này chưa chắc đã đúng nếu như việc giảm lợi nhuận là do phía lỗi của bạn.

 

4. KPI -Năng suất 
1. Năng suất bởi đơn hàng:
Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng.
Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp.
Stt Số oder Chuyền Đơn vị Năng suất Lý do
2. Năng suất theo cá nhân:
Năng suất cá nhân là số lượng sản phẩm của mỗi cá nhân làm trong một đơn vị thời gian.
Thông qua chỉ tiêu này, bạn sẽ biết công nhân nào làm hiệu quả.
Lưu ý: số lượng sản phẩm được tính là sản phẩm đạt chất lượng. Có những công nhân năng suất cao nhưng tỷ lệ hàng hư cao hơn rất nhiều.
3. Năng suất theo bộ phận
Năng suất theo bộ phận được tính theo số sản phẩm bộ phận đó theo thời gian.
Có những bộ phận sản phẩm được làm bởi riêng từng cá nhân hoặc có thể là sản phẩm do cả bộ phận làm ra.
Năng suất theo bộ phận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc của cá bộ phận và người quản lý bộ phận đó.
4. So sánh năng suất:
So sánh năng suất giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu để tìm ra giải pháp phù hợp cho công ty của bạn.

Bạn nên so sánh năng suất theo các góc độ nào?

Giữa các cá nhân với nhau
Giữa các bộ phận với nhau
Giữa công ty với các đơn vị trong ngành và các công ty khác trên thế giới.


5. KPI bảo trì
1. Số lần không phục vụ được:
– Công thức: = số lần không phục vụ được/tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không phục vụ được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).

– Số lần không phục vụ được biểu hiện mức độ đáp ứng yêu cầu của bộ phận bảo trì.

– Việc không phục vụ được có thể do bộ phận bảo trì không chuẩn bị tốt, do không có đủ máy và công cụ dụng cụ, do không đủ người. Nếu bạn có thể phân chia được thì bạn sẽ tìm ra cách giải quyết.

2. Số lần không sửa chữa được
– Được tính bằng số lần không sửa chữa được /tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không sửa chữa được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).

– Nguyên nhân không sửa được là do máy quá cũ, do tay nghề, do thiếu dụng cụ…

3. Chỉ số hiệu quả hoạt động bảo trì:
– Bản chất các bộ phận sản xuất là khách hàng của bộ phận bảo trì do vậy, để đánh giá hiệu quả của bộ phận bảo trì thì một trong các tiêu chí là đánh giá sự thoả mãn của khách hàng.

– Các chi tiêu đánh giá bao gồm: phản ứng nhanh chóng hay không, sửa tốt hay không? Sửa nhanh hay không? Với mới trường hợp, bạn cần đưa ra trọng số xem trường hợp sửa chữa đó thuộc trường hợp nào? Bình thường, khó hay rất khó…

– Có hai cách đánh giá là đánh giá định kỳ và đánh giá ngay sau khi thực hiện, việc đánh giá ngay sẽ có hiệu quả hơn, tất nhiên là tiêu tốn thời gian và tiền bạc hơn.

4. Chỉ số chi phí:
– Một số loại chi phí do bộ phận bảo trì sử dụng như dầu máy…bạn có thể xây dựng các định mức chi phí cho các loại chi phí này.

 

==>> Dowload các chỉ số KPIs sản xuất - chất lượng tại đây: 

bmsx-kpi-01-chi-so-kpi-san-pham-loi

bmsx-kpi-02-chi-so-kpi-quan-ly-don-hang

bmsx-kpi-03-chi-so-kpi-bao-tri

bmsx-kpi-04-chi-so-kpi-nang-suat

==>> Dowload Bộ mẫu KPIs cho Sản xuất tại đây:

kpi-doi-moi-truong

kpi-nha-may

kpi-phong-bao-ve

kpi-phong-cntt

kpi-phong-dau-tu

kpi-phong-ke-hoach-ky-thuat

.........

SIKIDO chúc các anh chị CEO có phương pháp QUẢN TRỊ doanh nghiệp THÀNH CÔNG!

 

 

Chúc các bạn thành công với cách thiết lập KPI cho bộ phận sản xuất cho doanh nghiệp.

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

 

Vì sao nên lựa chọn thiết kế web tại SIKIDO?

✔️Tư vấn MIỄN PHÍ tất tần tật mọi nhu cầu website một cách chân thành.

✔️Xây dựng chiến lược thực hiện CHUYÊN NGHIỆP website từ A-Z.

✔️Thực hiện thiết kế website hơn 30 NGÀNH NGHỀ khác nhau: y tế, giáo dục, vận tải, bất động sản, mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, tài chính, tiền tệ, du lịch, dệt may…..

✔️Đội ngũ Account, thiết kế, coding, chăm sóc khách hàng giàu chuyên môn chăm sóc mỗi khách hàng TẬN TÂM nhất.

✔️Đã thiết kế thành công ĐA DẠNG các thể loại website khác nhau: web bán hàng, web giới thiệu, web tin tức, web tuyển dụng, web sự kiện…

✔️Đảm bảo website vận hành nhanh chóng, ổn định, hiệu quả và chuẩn SEO.

✔️Bàn giao source code 100% cho khách hàng.

✔️Thông tin Admin và hướng dẫn sử dụng quản trị website.

✔️Bảo hành vĩnh viễn khi khách hàng sử dụng hosting tại SIKIDO.

✔️Đặc biệt được tham gia khóa học "Vận hành hệ thống Online" trị giá 6.348.000VNĐ chỉ với 0 Đồng.

 

Còn rất nhiều ưu đãi khi đến với Sikido. Chần chừ gì nữa mà không đăng ký sở hữu một website bán hàng ngay bây giờ!!

 

Thông tin liên hệ Thiết kế website tại SIKIDO:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SIÊU KINH DOANH

Địa chỉ: 213/14 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 028.6294.1556 - Zalo 0835546839

Email: hotro@sikido.vn - kythuat@sikido.vn

Website: https://sikido.vn

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xây dựng từ điển năng lực

Xây dựng từ điển năng lực

Từ điển năng lực là gì? Từ điển năng lực là tập hợp tất cả các năng lực (Bao gồm...
Cách xây dựng sơ đồ và lưu đồ công ty

Cách xây dựng sơ đồ và lưu đồ công ty

Bạn đã biết cách vẽ một lưu đồ quy trình nghiệp vụ sao cho đúng quy tắc và dễ hiểu...
Tài liệu xây dựng lương 3P

Tài liệu xây dựng lương 3P

Lương 3P là gì? Lương 3p là hệ thống lương quy định thu nhập cho người lao động được...
Bộ mẫu KPIs cho chức danh

Bộ mẫu KPIs cho chức danh

Tiêu chí xây dựng KPI cá nhân sẽ có sự khác biệt, tùy theo vị trí của cá nhân trong...
Hệ thống KPIs Cung ứng

Hệ thống KPIs Cung ứng

Chuỗi cung ứng thể hiện trong việc nhà quản lý thực hiện các hoạt động, thông tin và các nguồn...
Hệ thống KPIs Tài chính

Hệ thống KPIs Tài chính

KPI tài chính trong kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt. Các chỉ số đánh giá KPI tài chính...