Quy trình thiết kế website rõ ràng minh bạch

Chúng tôi có những quy trình mình bạch..
10-07-2017
11:40
QUY TRÌNH THỰC HIỆN

NỘI DUNG

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE bên B

QUY TRÌNH PHỐI HỢP CỦA Bên A (Quý Khách hàng)

Thu thập thông tin

Nhân viên Kinh doanh bên B Trao đổi với bên A - khách hàng về các chức năng của web

Đưa ra các yêu cầu chức năng của website

NVKD viết đề án và gửi cho khách hàng

Tiếp nhận đề án

Hoàn thiện nội dung website cùng khách hàng

Bổ sung Nội dung của Đề án

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

Ký hợp đồng

Yều cầu bên A thanh toán 50% đặt cọc giá trị hợp đồng

Thực hiện thanh toán đặt cọc 50% giá trị hợp đồng

Tiếp nhận thông tin yêu cầu về giao diện

Yêu cầu cụ thể về giao diện

Lấy hình ảnh sản phẩm

Cung cấp hình ảnh, thông tin cần thể hiện lên website

Thiết kế giao diện demo

Triển khai thực hiện

Theo dõi tiến độ triển khai

Chuẩn bị nội dung theo danh mục của Phụ lục Hợp đồng, Bao gồm: Bài giới thiệu, thông tin và hình ảnh sản phẩm….

Chuẩn bị thông tin tên miền

Demo giao diện

 

Gửi Demo Giao diện (Nhân viên phụ trách của bên B gửi email bản mềm và bản cứng in màu cho Bên A) ngay khi có giao diện demo

Duyệt Demo giao diện, ký nhận vào bản cứng hoặc xác nhận email bản mềm demo giao diện

Chỉnh sửa giao diện (không quá 3 lần)

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện (không quá 3 lần)

Xác nhận giao diện (trong trường hợp bên A không phản hồi hoặc không xét duyệt giao diện demo quá 15 ngày kể từ ngày NVKD bên B gửi thì xem như bên A tự động chấm dứt hợp đồng và mất phí đặt cọc).

Lập trình

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng khác

Theo dõi tiến độ triển khai

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng ứng dụng quản lý

Theo dõi tiến độ triển khai

Cho web chạy thử trên Internet và thống nhất các Module chức năng, chỉnh sửa nếu cần

Vận hành thử và thống nhất các Module chức năng, đưa yêu cầu chỉnh sửa nếu cần

Xuất bản (website chạy trên Internet)

Chỉnh sửa chức năng của Module do khách hàng yêu cầu

Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các Module nếu cần

Kiểm tra vận hành/ Chỉnh sửa

Ký biên bản xác nhận các chức năng

Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các Module nếu cần

Thiết kế Banner

Banner

Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

Yêu cầu chỉnh sửa

Thống nhất banner

Yêu cầu chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng  phần Admin

Đào tạo

Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

Bàn giao

Tiếp nhận chi phí

Thanh toán chi phí xây dựng Website

Nhân viên phụ trách của bên B gửi biên bản nghiệm thu website cho đại diện bên A; và 2 bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu Website căn cứ theo hợp đồng này.
Trường hợp bên A không ký xác nhận nghiệm thu website quá 15 ngày làm việc kể từ ngày bên B gửi thì hợp đồng tự động được nghiệm thu.
Ngay khi ký biên bản nghiệm thu; bên A thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng cho bên B để 2 bên bàn giao và thanh lý hợp đồng. Mọi khiếu nại phải được đưa ra đúng thời điểm, Nếu khi chúng tôi làm xong quý khách mới khiếu nại giao diện chúng tôi sẽ không chấp nhận

Bình luận

Tin Liên Quan

Ổn định và an toàn

Ổn định và an toàn

07-07-2017
( 0 ) Bình luận
Nhà đăng ký tên miền uy tín

Nhà đăng ký tên miền uy tín

07-07-2017
( 0 ) Bình luận
Dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

Dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

07-07-2017
( 0 ) Bình luận
Luôn vì quyền lợi của khách hàng

Luôn vì quyền lợi của khách hàng

07-07-2017
( 0 ) Bình luận