Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng Dịch Vụ (Office Worker)

Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng Dịch Vụ (Office Worker)

SIKIDO Việt Nam là đơn vị chuyên về lĩnh vực Thiết kế website, quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, Digital Marketing, Design, Hosting, Server, Domain...
Tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng và quản trị nhân sự (HR)

Tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng và quản trị nhân sự (HR)

HR là gì? HR (Human Resources) là ngành quản trị nhân sự. Các công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, lên kế hoạch triển khai các chính...
Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng hành chính (Office Staff)

Tuyển dụng: Nhân viên văn phòng hành chính (Office Staff)

Nhân viên hành chính văn phòng là người chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc cụ thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nằm...