KHÓA HỌC ONLINE XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN CHO LÃNH ĐẠO

18/05/2019
Quà tặng

Trị giá 1.500.000 đồng

Hướng dẫn các bước bài bản xây dựng hình ảnh cá nhân cho nhà lãnh đạo, những nguyên tắc truyền thông thương hiệu cá nhân tạo uy tín và sự tin tưởng, quy trình xử lý khủng hoảng trong truyền thông cá nhân, các mô hình định vị thương hiệu và xác định giá trị thương hiệu cá nhân.

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN