Xây dựng từ điển năng lực

Từ điển năng lực là gì? Từ điển năng lực là tập hợp tất cả các năng lực (Bao gồm...

Cách xây dựng sơ đồ và lưu đồ công ty

Bạn đã biết cách vẽ một lưu đồ quy trình nghiệp vụ sao cho đúng quy tắc và dễ hiểu...

Tài liệu xây dựng lương 3P

Lương 3P là gì? Lương 3p là hệ thống lương quy định thu nhập cho người lao động được chi trả...

Tài liệu KPIs cho một số bộ phận khác

Khi xác lập KPI phòng ban, cần cân nhắc 2 yếu tố quan trọng. Thứ nhất, đặc tính chuyên môn...

Bộ mẫu KPIs cho chức danh

Tiêu chí xây dựng KPI cá nhân sẽ có sự khác biệt, tùy theo vị trí của cá nhân trong...

Hệ thống KPIs Sản xuất - Chất lượng

Đối với doanh nghiệp, việc xác định, xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong...

Hệ thống KPIs Cung ứng

Chuỗi cung ứng thể hiện trong việc nhà quản lý thực hiện các hoạt động, thông tin và các nguồn...

Hệ thống KPIs Tài chính

KPI tài chính trong kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt. Các chỉ số đánh giá KPI tài chính...

Tài liệu hệ thống KPIs Sale, bán hàng

Bộ phận kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Với sự làm...

Tài liệu hệ thống KPIs Marketing

KPI chỉ số đo lường hiệu suất, hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc của mỗi cá nhân hoặc của...