Supper Host

1,340,000đ

Vip

1,000,000đ

Cao Cấp

600,000đ

TMĐT

500,000đ

Doanh nghiệp

406,000đ

Cá Nhân

199,000đ