Chính Sách Bảo Hành

Sikido.vn có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện thoại cho Khách Hàng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website, đồng thời backup toàn bộ dữ liệu mỗi tuần một lần phòng khi có sự cố xảy ra cho Khách hàng và vĩnh viễn nếu Khách hàng sử dụng dịch vụ hosting Sikido.vn.

 Sau khi hết hạn bảo hành, Sikido.vn tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho Khách hàng nếu có vướng mắc về kỹ thuật.