Bộ tài liệu dành cho các bạn quản lý

Hệ thống nội quy, quy chế công ty

Tất cả các công ty đều cần có nội quy, quy chế làm việc của công ty để quy định...

Tài liệu quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một...

Tài liệu xây dựng tiêu chuẩn 5s

Môi trường làm việc là yếu tố định hình cách làm việc, tâm trạng và cả hiệu suất công việc....

Tài liệu xây dựng lộ trình công danh cho công ty

Lộ trình công danh là sơ đồ định hướng phát triển nhân viên có cấu trúc logic và khả thi, giúp nhân...

Tài liệu quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Được ví như tuyến phòng thủ thứ 2 của doanh nghiệp, quản trị rủi ro có vai trò vô cùng...

Tài liệu quản trị tri thức trong doanh nghiệp

Quản trị tri thức trong tiếng Anh là Knowlede management, viết tắt là KM.   Quản trị tri thức (QTTT) là một quá trình, một công cụ...

Tài liệu quản trị đội ngũ bán hàng

Hiệu quả buôn bán thực sự yêu cầu việc tạo ra & xây dựng các kỹ năng quản trị và một văn hoá quản trị nhằm tăng giá trị cho đội...

Hướng dẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Có rất nhiều khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, nhưng tựu chung, văn hóa...

Tài liệu quản trị Marketing

Trong  một thị trường kinh doanh có cạnh tranh thì khách hàng có thể lựa chọn giữa các sản phẩm,...

Hệ thống mô tả công việc chi tiết các vị trí

Bản mô tả công việc (JD) là văn bản mô tả mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một vị...