Nhập tên miền cần kiểm tra

AN TOÀN & BẢO MẬT

xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet

Bảng giá tên miền

 • Tên miền
  Đăng ký mới
  Gia hạn
 • .vn
  480,000đ
  Phí dịch vụ: 345,000đ
  480,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .com.vn
  350,000đ
  Phí dịch vụ: 345,000đ
  350,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .net.vn
  350,000đ
  Phí dịch vụ: 345,000đ
  350,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .edu.vn
  250,000đ
  Phí dịch vụ: 200,000đ
  250,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .com
  310,000đ
  Phí dịch vụ:
  310,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .net
  280,000đ
  Phí dịch vụ:
  280,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .org
  310,000đ
  Phí dịch vụ:
  310,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .top
  60,000đ
  Phí dịch vụ:
  249,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .com.co
  271,000đ
  Phí dịch vụ:
  271,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .art
  69,000đ
  Phí dịch vụ:
  285,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .website
  39,000đ
  Phí dịch vụ:
  475,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .co
  588,000đ
  Phí dịch vụ:
  588,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .ink
  299,000đ
  Phí dịch vụ:
  601,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .lol
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .blog
  159,000đ
  Phí dịch vụ:
  655,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .xyz
  29,000đ
  Phí dịch vụ:
  271,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .monster
  39,000đ
  Phí dịch vụ:
  290,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .name
  220,000đ
  Phí dịch vụ:
  220,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .biz
  371,000đ
  Phí dịch vụ:
  371,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .tv
  600,000đ
  Phí dịch vụ:
  600,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .site
  49,000đ
  Phí dịch vụ:
  588,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .design
  299,000đ
  Phí dịch vụ:
  972,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .baby
  450,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,582,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .wiki
  299,000đ
  Phí dịch vụ:
  588,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .tools
  92,000đ
  Phí dịch vụ:
  680,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .coffee
  276,000đ
  Phí dịch vụ:
  680,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .credit
  276,000đ
  Phí dịch vụ:
  2,088,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .info
  240,000đ
  Phí dịch vụ:
  240,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .energy
  345,000đ
  Phí dịch vụ:
  2,088,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .photo
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .online
  29,000đ
  Phí dịch vụ:
  735,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .click
  99,000đ
  Phí dịch vụ:
  226,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .help
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
  610,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .tech
  99,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,040,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .link
  99,000đ
  Phí dịch vụ:
  226,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .gallery
  443,000đ
  Phí dịch vụ:
  443,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .wedding
  655,000đ
  Phí dịch vụ:
  655,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .press
  1,440,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,440,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .host
  1,921,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,921,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .store
  49,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,175,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .work
  99,000đ
  Phí dịch vụ:
  217,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .vip
  169,000đ
  Phí dịch vụ:
  373,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .technology
  184,000đ
  Phí dịch vụ:
  443,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .live
  92,000đ
  Phí dịch vụ:
  506,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .world
  92,000đ
  Phí dịch vụ:
  664,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .support
  276,000đ
  Phí dịch vụ:
  443,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .fund
  184,000đ
  Phí dịch vụ:
  1,107,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .singles
  230,000đ
  Phí dịch vụ:
  664,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .gold
  230,000đ
  Phí dịch vụ:
  2,088,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .network
  115,000đ
  Phí dịch vụ:
  443,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .pro
  99,000đ
  Phí dịch vụ:
  383,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .asia
  545,000đ
  Phí dịch vụ:
  545,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .us
  230,000đ
  Phí dịch vụ:
  230,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .cc
  650,000đ
  Phí dịch vụ:
  650,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .co.uk
  278,000đ
  Phí dịch vụ:
  278,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .club
  280,000đ
  Phí dịch vụ:
  280,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .eu
  300,000đ
  Phí dịch vụ:
  300,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .me
  580,000đ
  Phí dịch vụ:
  580,000đ
  Phí dịch vụ:
 • .com.au
  518,000đ
  Phí dịch vụ:
  518,000đ
  Phí dịch vụ: