Tài liệu BSC Phòng R&D

R&D – Research and Development là hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp sản xuất – dịch...

Tài liệu BSC Mua hàng

Trước hết cần hiểu rõ chỉ tiêu của Mua hàng (Procurement KPIs) này nhằm mục đích giúp mọi người hiểu...

Tài liệu BSC_KPI bộ phận kho vận

BSC kho vận gồm các mục tiêu nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình lưu kho...

Tài liệu BSC_KPI phòng kỹ thuật

KPI cho nhân viên kỹ thuật được biết đến là một cách để lượng hóa các chỉ tiêu đo lường...

Tài liệu BSC Phòng kế toán

Phòng kế toán của bất kỳ công ty nào đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý tiền, thu...

Tài liệu BSC phòng sản xuất

Trong doanh nghiệp sản xuất, không thể thiếu phòng sản xuất. Theo đó, phòng ban này sẽ chịu trách nhiệm...

Tài liệu xây dựng hệ thống mục tiêu cho công ty

Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp là một loạt các mục tiêu có mối quan hệ logic với nhau,...

Tài liệu BSC Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh là một trong những bộ phận phòng ban có nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong một...

Tài liệu BSC_KPI Mục tiêu ưu tiên Công ty

Mục tiêu của công ty là toàn bộ hiệu quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt...

KPI là gì ? Xây dựng KPI như thế nào cho hiệu quả ?

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ...