Hệ thống nội quy, quy chế công ty

Tất cả các công ty đều cần có nội quy, quy chế làm việc của công ty để quy định...

Các mẫu hóa đơn - thanh toán

Các mẫu hóa đơn và thanh toán trong bán hàng:

Tài liệu quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một...

Tài liệu vay và cho vay

Tìm hiểu khái niệm định nghĩa thế nào là cho vay, vay ngắn hạn thế nào, vay trung dài hạn...

Tài liệu xây dựng tiêu chuẩn 5s

Môi trường làm việc là yếu tố định hình cách làm việc, tâm trạng và cả hiệu suất công việc....

Tài liệu mua bán chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một...

Tài liệu xây dựng lộ trình công danh cho công ty

Lộ trình công danh là sơ đồ định hướng phát triển nhân viên có cấu trúc logic và khả thi, giúp nhân...

Tài liệu quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Được ví như tuyến phòng thủ thứ 2 của doanh nghiệp, quản trị rủi ro có vai trò vô cùng...

Tài liệu huy động vốn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong...

Tài liệu quản trị tri thức trong doanh nghiệp

Quản trị tri thức trong tiếng Anh là Knowlede management, viết tắt là KM.   Quản trị tri thức (QTTT) là một quá trình, một công cụ...