QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BIỂU MẪU- SỔ SÁCH

92820 Lượt xem
Bộ Tài Liệu Quản Trị Hành Chính

Cấp phát kịp thời nhu cầu sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách cho các bộ phận.

Đảm bảo sử dụng đúng định mức, tiết kiệm.

1. Phát hành biểu mẫu:

 • Toàn bộ các biểu mẫu sử dụng cho quá trình điều hành thực hiện công việc phải do Phòng hành chính phát hành.
 • Mỗi biểu mẫu phải được quy định kèm theo một tài liệu theo hệ thống tài liệu của công ty như sổ tay, quy trình, quy định bao gồm các nội dung: cách thức sử dụng, cách thức lưu giữ, cách thức báo cáo các biểu mẫu như thế nào.

2. Lập danh sách biểu mẫu.

 • Phòng hành chính chịu trách nhiệm lập danh sách biểu mẫu của từng bộ phận trong toàn bộ công ty theo mẫu: HC – 18 -01.
 • Tất cả các bộ phận phải lập danh sách biểu mẫu của bộ phận mình theo biểu mẫu trên.
 • Khi phát sinh biểu mẫu mới, chậm nhất 01 tuần sau, bộ phận liên quan phải cập nhật vào danh sách biểu mẫu của bộ phận mình.
 • Danh sách biểu mẫu phải được quản lý của mỗi bộ phận xem xét, kiểm tra và phê duyệt.

3. Xác định định mức sử dụng

 • Đối với từng bộ phận, Trưởng phòng HCQT chịu trách nhiệm phối hợp với trưởng bộ phận để xác định cách thức sử dụng các loại biểu mẫu cho bộ phận đó, cụ thể:

+    Biểu mẫu đó in thành sổ để sử dụng.

 

+    Photo hàng loạt và sử dụng.

 

+    Do bộ phận trực tiếp photo hay in từ máy khi có nhu cầu sử dụng khi các biểu mẫu đó ít sử dụng hoặc phải thay đổi nhiều nội dung trong đó.

 • Đối với trường hợp sử dụng sổ hay photo hàng loạt, phòng HCQT lập bảng định mức sử dụng theo mẫu: HC – 18 – BM02.

5. Làm trình duyệt làm sổ hay photo tài liệu.

 • Phòng HCQT phải lập bảng tổng hợp định mức sổ hay biểu mẫu, trình GD duyệt theo mẫu HC – 18 – BM03.
 • Bảng trình duyệt làm sổ phải ghi rõ định mức, tần suất mua, số lượng mua/lần
 • Toàn bộ việc in ấn các sổ hay photo biểu mẫu hàng loạt do phòng HCQT thực hiện và phân phối cho các bộ phận vào đầu tháng.
 • Đối với trường hợp cần làm sổ hay photo ở ngoài thì phòng HCQT thực hiện theo quy trình mua hàng chung của công ty.
 • Đối với các trường hợp nhu cầu sử dụng ít (dưới 10 mẫu/tháng) thì các bộ phận tự tiến hành photo hay in để sử dụng.

5. Phân phối sổ, mẫu:

 • Định kỳ hàng vào đầu tháng, phòng HCQT phân phối các sổ, biểu mẫu cho các bộ phận sử dụng.
 • Việc phân phối phải được ghi nhận trong số cấp phát biểu mẫu, sổ sách theo mẫu: HC – 18 – BM 04.

 BIỂU MẪU KÈM THEO

 1. Danh sách biểu mẫu mã số: HC – 18 – BM01
 2. Bảng định mức sử dụng biểu mẫu mã số: HC – 18 – BM02
 3. Trình duyệt photo, làm sổ sách mã số: HC – 18 – BM03
 4. Sổ phân phối photo, sổ sách mã số: HC – 18 – BM04

Các tài liệu liên quan: 

Download file danh mục biểu mẫu tại đây:

Download file bảng định mức sửa dụng biểu mẫu tại đây:

Để lại Email để nhận trọn bộ tài liệu

Mua chọn bộ tài liệu liên hệ :  ZALO: 0835546839

 
0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

 

Thông tin liên hệ Thiết kế website tại SIKIDO:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SIÊU KINH DOANH

Địa chỉ: 36 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 028.6294.1556 - Zalo 0835546839

Email: hotro@sikido.vn - kythuat@sikido.vn

Website: https://sikido.vn

 

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Marketing 7P là gì? Phân tích chi tiết từng P trong Marketing 7P

Marketing 7P là gì? Phân tích chi tiết từng P trong Marketing 7P

Nếu như trước đây, Marketing chỉ dừng lại ở 4P thì trong thời gian gần đây, Marketing Mix với sự...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

Biểu mẫu quản lý tài sản -  hàng hóa ra vào cổng
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

Biểu mẫu quản lý tài sản -  hàng hóa ra vào cổng
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN- HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG

Biểu mẫu quản lý tài sản -  hàng hóa ra vào cổng
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN

Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng:
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN

Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng: