CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG

8451200 Lượt xem
Tin tức

Để hiểu rõ hơn về quy định về lương của người lao động, các văn bản liên quan đến lương được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường lao động hiện nay, việc nắm vững các quy định về lương trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các văn bản quan trọng liên quan đến quy định về lương, giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình trong mối quan hệ lao động, đồng thời đưa ra những lời khuyên và chia sẻ hữu ích để giúp bạn quản lý và đàm phán mức lương tốt nhất.

1. Giới thiệu về văn bản quy định về lương

 

Lương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Việc quản lý lương đòi hỏi sự nắm vững các văn bản quy định liên quan đến lương. Dưới đây là một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến lương:

 

- Luật lao động Luật lao động là một trong những văn bản pháp luật quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam. Luật lao động quy định về quyền lợi của người lao động, các chế độ và điều kiện làm việc, lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động.

 

- Nghị định về lương Nghị định về lương là một trong những văn bản quan trọng liên quan đến lương. Nghị định này quy định về cách tính lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thanh toán lương cho người lao động.

 

- Quy chế tài chính doanh nghiệp Quy chế tài chính doanh nghiệp là văn bản quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Với mục đích quản lý và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp, quy chế này quy định về việc xác định, tính toán và phân bổ ngân sách cho các hoạt động, trong đó bao gồm cả chi phí lương của nhân viên.

 

Từ việc nắm vững các văn bản quy định về lương, doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý để quản lý lương cho nhân viên một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

 

 

 

 

 

 

2. Các quy định về mức lương tối thiểu

 

Mức lương tối thiểu là một trong những yếu tố quan trọng được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan đến lương. Dưới đây là các quy định về mức lương tối thiểu trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam:

 

- Quy định về mức lương tối thiểu theo Luật Lao động Theo điều 91 của Luật Lao động, mức lương tối thiểu được quy định phải đảm bảo đủ sống và có sức khỏe tối thiểu để làm việc, tối thiểu phải bằng đủ 2/3 mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức khác.

 

- Quy định về mức lương tối thiểu theo Nghị định về lương Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu của người lao động đóng BHXH là 1.490.000 đồng/tháng. Đối với người lao động không đóng BHXH thì mức lương tối thiểu được tính là 1.390.000 đồng/tháng.

 

- Quy định về mức lương tối thiểu vùng Cụ thể, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng trong Nghị định số 141/2017/NĐ-CP. Hiện nay, Việt Nam chia đất nước thành 4 vùng lương khác nhau, bao gồm: Vùng I (đối với các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng), Vùng II (đối với các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Vùng III (đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc và miền Trung), và Vùng IV (đối với các tỉnh thành còn lại).

 

Trên đây là một số quy định về mức lương tối thiểu liên quan đến lĩnh vực lao động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để đảm bảo tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động

 

- Quy định về mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất phải đảm bảo bình đẳng với mức lương tối thiểu vùng.

 

 

 

 

 

 

- Quy định về tăng lương định kỳ Theo quy định tại điều 103 của Luật Lao động, người sử dụng lao động phải tăng lương định kỳ cho người lao động. Thời gian tối thiểu giữa hai lần tăng lương định kỳ là 12 tháng.

 

- Quy định về lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại nước ngoài Đối với người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài, mức lương tối thiểu phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu tại Việt Nam. Nếu mức lương tối thiểu của quốc gia nơi làm việc cao hơn so với Việt Nam, thì người sử dụng lao động phải đảm bảo mức lương tối thiểu của quốc gia đó.

 

Trên đây là một số quy định về mức lương tối thiểu và các quy định liên quan đến tăng lương định kỳ và làm việc tại nước ngoài. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp người sử dụng lao động và người lao động cùng đạt được lợi ích trong quá trình làm việc.

 

3. Các vấn đề liên quan đến lương

 

- Quản lý và tính toán lương Việc quản lý và tính toán lương là một trong những vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Cần phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo tính chính xác, công bằng trong việc tính toán lương cho người lao động.

 

- Chi trả lương đúng thời hạn Người sử dụng lao động cần phải đảm bảo chi trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nếu vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và có thể bị phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại cho người lao động.

 

- Bảo mật thông tin lương của người lao động Thông tin về lương của người lao động là thông tin nhạy cảm, cần phải được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ của tổ chức. Người sử dụng lao động cần phải đảm bảo tính bảo mật và tránh việc thông tin lương bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

 

 

 

 

 

 

- Giải quyết tranh chấp liên quan đến lương Trong quá trình làm việc, có thể xảy ra tranh chấp liên quan đến lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong trường hợp này, cần phải có quy trình giải quyết tranh chấp rõ ràng và công bằng để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

 

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến lương mà người sử dụng lao động cần phải quan tâm và thực hiện đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người lao động và tính chính xác, công bằng trong việc tính toán lương.

 

4. Quy định về lương trong các lĩnh vực đặc thù

 

- Lương trong lĩnh vực y tế Lương trong lĩnh vực y tế được quy định bởi các quy chế, chính sách của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Các yếu tố được tính toán trong việc xác định mức lương bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng làm việc và mức lương trung bình của ngành.

 

- Lương trong lĩnh vực giáo dục Lương trong lĩnh vực giáo dục được quy định bởi các chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Mức lương của giáo viên được tính toán dựa trên trình độ chuyên môn, thâm niên công tác và khả năng làm việc.

 

- Lương trong lĩnh vực kỹ thuật Lương trong lĩnh vực kỹ thuật được quy định bởi các quy chế, chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội ngành. Mức lương của kỹ sư được tính toán dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng làm việc.

 

- Lương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng Lương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được quy định bởi các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Mức lương của nhân viên ngân hàng được tính toán dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng làm việc.

 

Trên đây là một số quy định về lương trong các lĩnh vực đặc thù. Các doanh nghiệp và tổ chức cần phải nắm rõ các quy định này để đảm bảo tính chính xác, công bằng trong việc tính toán lương cho người lao động và tuân thủ quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương

 

Mức lương của một người lao động không chỉ phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như:

 

- Trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn của một người lao động ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc và đóng góp của họ cho doanh nghiệp hay tổ chức. Những người có trình độ cao hơn thường được trả lương cao hơn.

 

- Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm làm việc của một người lao động cũng ảnh hưởng đến mức lương của họ. Những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm và có thành tích xuất sắc thường được trả lương cao hơn.

 

- Khả năng làm việc Khả năng làm việc của một người lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức lương. Những người có khả năng làm việc tốt, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp hay tổ chức thường được trả lương cao hơn.

 

- Vị trí và trách nhiệm công việc Mức lương của một người lao động cũng phụ thuộc vào vị trí và trách nhiệm công việc của họ. Những người có vị trí quan trọng và có trách nhiệm lớn hơn thường được trả lương cao hơn.

 

- Địa điểm làm việc Địa điểm làm việc cũng có ảnh hưởng đến mức lương của một người lao động. Những người làm việc tại các vị trí có chi phí sinh hoạt cao hơn thường được trả lương cao hơn.

 

Những yếu tố trên đây là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mức lương của một người lao động. Tuy nhiên, cần phải xem xét cẩn thận các yếu tố khác như thị trường lao động, chiến lược của doanh nghiệp hay tổ chức, và các yếu tố kinh tế - xã hội để đưa ra quyết định về mức lương phù hợp cho người lao động.

 

 

 

 

 

 

Download tài liệu CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG: 

1. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG: 10-2012-qh13-bo-luat-lao-dong 

2. QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM: 61-2015-nd-cp-qd-chinh-sach-ho-tro-viec-lam 

 

Để lại Email để nhận trọn bộ tài liệu quản lý tài chính!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 - Hotline: 028.6294.1556 - Zalo 0835546839

 - Yêu cầu hỗ trợ: hotro@sikido.vn kythuat@sikido.vn

 - Liên hệ qua: Website: https://sikido.vn

 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ kiểm tra và phản hồi nhanh chóng yêu cầu khách hàng.

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

 

Thông tin liên hệ Thiết kế website tại SIKIDO:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SIÊU KINH DOANH

Địa chỉ: 36 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 028.6294.1556 - Zalo 0835546839

Email: hotro@sikido.vn - kythuat@sikido.vn

Website: https://sikido.vn

 

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

5 lý do tại sao bạn nên có một trang website cho kinh doanh đồng hồ của mình

5 lý do tại sao bạn nên có một trang website cho kinh doanh đồng hồ của mình

Trong thế giới kinh doanh đồng hồ ngày nay, việc sở hữu một trang...
Bộ tài liệu Sale Training chất lượng cao cho chương trình đào tạo nội bộ

Bộ tài liệu Sale Training chất lượng cao cho chương trình đào tạo nội bộ

Trong thị trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc nâng cao kỹ năng...
Bộ kĩ năng mềm - Chìa khóa thành công trong chương trình đào tạo nội bộ

Bộ kĩ năng mềm - Chìa khóa thành công trong chương trình đào tạo nội bộ

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt...
Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế website khi làm bảng hiệu quảng cáo?

Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế website khi làm bảng hiệu quảng cáo?

Trong thời đại hiện nay, việc sở hữu một trang web chuyên nghiệp là...
Có nên đầu tư vào thiết kế website cho kinh doanh vải của bạn?

Có nên đầu tư vào thiết kế website cho kinh doanh vải của bạn?

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc sở hữu một trang web đẹp...